Kết luận tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ về “nâng cao hiệu quả hoạt động công tác phòng ngừa và ứng phó thảm họa của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới

Ngày ban hành: 24/07/2018