Kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 43-CTTW của Ban Bí thư khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới

Ngày ban hành: 14/11/2022

ss