Báo cáo tổng kết công tác tổ chức Hội nghị Chữ thập đỏ – Trăng Lưỡi liềm đỏ Châu Á Thái Bình Dương lần thứ XI (AP11-2023) của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Ngày ban hành: 29/12/2023