Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam: Tuyển dụng nhân sự làm việc

31/10/2023 - 05:10

Cơ quan Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là cơ quan chuyên trách của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ở cấp Trung ương; có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ, là thành viên của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng Lưỡi liềm đỏ Quốc tế.

Để đáp ứng nhiệm vụ được giao, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thông báo về việc tuyển dụng nhân sự làm việc tại Cơ quan Trung ương Hội, cụ thể:

 1. Vị trí và số lượng tuyển:

– Tổng Biên tập Tạp chí Nhân đạo: 01 người

– Phó trưởng ban Tài chính Kế toán: 01 người

– Phó Trưởng ban Truyền thông và Tình nguyện viên: 01 người

– Phó Trưởng ban Tổ chức: 01 người

– Nhân viên ban Tổ chức: 01 người

– Nhân viên Ban Công tác xã hội: 02 người

 1. Đối tượng, điều kiện và tiêu chuẩn:
 2. Đối tượng:

1.1.Đối với vị trí lãnh đạo các ban, đơn vị:

Công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các ban, đơn vị trực thuộc cơ quan Trung ương Hội và các tỉnh, thành Hội, đang giữ chức danh phó trưởng ban hoặc tương đương trở lên có đủ tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch của chức danh được tuyển chọn hoặc tương đương.

Công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các cơ quan thuộc hệ thống các cơ quan Đảng, Quốc Hội, Chính phủ, Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức ở cấp Trung ương khác có Đảng đoàn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch từ chức danh tương đương trở lên.

Người dự tuyển đang giữ vị trí không thấp hơn 1 cấp so với vị trí dự tuyển.

1.2.Đối với vị trí nhân viên:

Công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các ban, đơn vị trực thuộc cơ quan Trung ương Hội, hoặc các tỉnh, thành Hội có đủ tiêu chuẩn và điều kiện đáp ứng vị trí được tuyển chọn.

Công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các cơ quan thuộc hệ thống các cơ quan Đảng, Quốc Hội, Chính phủ, bộ, ngành, địa phương, các tổ chức ở cấp Trung ương khác có nhu cầu tham gia dự tuyển.

 1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung:

– Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại Việt Nam;

– Có phẩm chất đạo đức tốt;

– Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và trình độ tiếng Anh đảm bảo theo quy định chung tại từng vị trí;

– Đáp ứng được các tiêu chuẩn của vị trí tuyển dụng

– Tự nguyện công tác tại Trung ương Hội;

– Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt, tù cải tạo không giam giữ, hoặc đang bị áp dựng các biện pháp giáo dục tại địa phương hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không trong thời gian bị cấm hành nghề hoặc cấm làm công việc có liên quan vị trí tuyển dụng.

– Có đủ sức khoẻđểđảm nhận nhiệm vụđược giao.

– Tuổi từ đủ 25 đến 55 đối với nam và từ đủ 25 đến 50 đối với nữ.

* Với các vị trí lãnh đạo ưu tiên các nhân sự:

– Đã trải qua các vị trí lãnh đạo trước đó, đáp ứng cơ bản các tiêu chí quy định tại Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; và Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

– Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam;

          – Có học hàm học vị hoặc trình độ từ sau đại học trở lên; chuyên viên cao cấp hoặc đã học xong chương trình chuyên viên cao cấp.

            – Có kinh nghiệm về công tác Chữ thập đỏ;

          -Trình độ tiếng Anh B2trở lên (theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 1. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể:

3.1.Tổng Biên tập Tạp chí Nhân đạo:

– Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

– Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành báo chí

– Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B1

– Trình độ tin học: Thành thạo tin học văn phòng, internet và mạng xã hội.

– Trình độ quản lý nhà nước: chuyên viên chính trở lên. Đã được đào tạo, bồi dưỡng chương trình quản lý nhà nước về báo chí.

– Kỹ năng: Quản lý, điều hành, tổ chức.

– Kinh nghiệm: Có thời gian hoạt động trong lĩnh vực báo chí ít nhất là 3 năm.Có kinh nghiệm quản lý, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động của cơ quan báo chí.Có đạo đức nghề nghiệp, có năng lực quản lí và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, được sự tín nhiệm của cán bộ, phóng viên, đảng viên trong cơ quan báo chí.

-Ưu tiên: Người đã giữ chức Phó Tổng biên tập hoặc tương đương của cơ quan báo chí ở Trung ương của các bộ, ban, ngành, cơ quan tổ chức có Đảng đoàn; Ban cán sự Đảng do Ban Bí thư thành lập. Người có kinh nghiệm làm việc và hiểu biết về Hội Chữ thập đỏ.

– Người tham dự xét tuyển cần xây dựng Đề án về “Xây dựng và phát triển tạp chí Nhân đạo trong tình hình mới”

3.2. Vị trí Phó trưởng Ban Tài chính – Kế toán:

– Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp trở lên

– Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

– Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh A2

– Trình độ tin học: Thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán, ERP và internet

– Trình độ Quản lý nhà nước: Chuyên viên trở lên.

– Kỹ năng: Có kỹ năng quản lý, điều hành, tổ chức; quản lý nhân lực; kiểm tra, giám sát phát hiện và giải quyết vấn đề phát sinh trong quá trình quản lý; Có kỹ năng về quản lý tài chính – kế toán, đầu tư, lập kế hoạch; Có kiến thức về các văn bản quy phạm pháp luật; Chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn các Tỉnh, thành hội, các trung tâm trực thuộc; Phân tích và lựa chọn phương án tài chính tối ưu.

– Kinh nghiệm:Quản lý tài chính, kế toán; lập kế hoạch ngân sách, hoạt động; Kiểm soát nội bộ; Hướng dẫn công tác Tài chính, kế toán trong hệ thống Hội Chữ thập đỏ.; Làm việc, thuyết phục đối tác; Kỹ năng thuyết trình; Hiểu biết lĩnh vực nhân đạo, xã hội và các lĩnh vực hoạt động của Hội.

-Ưu tiên: người đã có kinh nghiệm trong công tác tài chính kế toán thuộc hệ thống Chữ thập đỏ từ 5 năm trở lên.

3.3. Vị trí Phó Trưởng ban Truyền thông và Tình nguyện viên:

– Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp trở lên

– Trình độ chuyên môn: Cử nhân công tác xã hội, Học viện thanh thiếu niên

– Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh từ B2

– Trình độ tin học: Thành thạo tin học văn phòng, internet và mạng xã hội.

– Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên trở lên.

– Kinh nghiệm: Có thời gian tham gia công tác trong lĩnh vực thanh thiếu niên, tình nguyện viên hoặc tham gia công tác Hội 3 năm trở lên, có kinh nghiệm quản lý, điều hành nhân lực; tư duy độc lập, toàn diện, kiểm tra, giám sát phát hiện và giải quyết vấn đề phát sinh trong quá trình quản lý. Có kinh nghiệm làm thủ lĩnh, tổ chức hoạt động nhóm, vận động thu hút tình nguyện viên

– Ưu tiên: Có thâm niên công tác Hội và kinh nghiệm công tác thanh thiếu niên tình nguyện viên từ 5 năm trở lên. Có mối quan hệ về lĩnh vực tình nguyện viên. Có thời gian tham gia công tác Đoàn từ 2 năm trở lên.Người đã từng giữ chức danh trưởng phòng hoặc phó chủ tịch các tỉnh thành Hội/tương đương hoặc đã nằm trong danh sách quy hoạch của cơ quan Trung ương Hội.

3.4. Vị trí Phó Trưởng ban Tổ chức:

– Trình độ lý luận chính trị:  trung cấp, Đảng viên ĐCSVN

– Trình độ chuyên môn: Cử nhân hành chính, Cử nhân luật, Cử nhân chính trị, Cử nhân quản trị nhân sự, Cử nhân chuyên ngành khoa học xã hội và nhân văn.

– Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh từ A2

– Trình độ tin học: Thành thạo tin học văn phòng.

– Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên trở lên.

– Kỹ năng: Thành thạo quy trình soạn thảo văn bản hành chính theo đúng thể thức, quy trình, thủ tục và thẩm quyền. Tổ chức hướng dẫn, thực hiện chế độ, chính sách, các quy định của nhà nước có liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

– Kinh nghiệm:

– Ưu tiên: Người đã có kinh nghiệm 5 năm trở lên trong lĩnh vực tổ chức, cán bộ

3.5. Vị trí Nhân viên Ban tổ chức:

– Trình độ lý luận chính trị:  Sơ cấp

– Trình độ chuyên môn: Cử nhân hành chính, Cử nhân luật, Cử nhân chính trị, Cử nhân khoa học xã hội và nhân văn hoặc Cử nhân quản trị nhân sự;

– Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh A2

– Trình độ tin học: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

– Kinh nghiệm: 2 năm trở lên trong lĩnh vực công tác tổ chức, nhân sự.

3.6. Vị trí Nhân viên Ban Công tác xã hội:

– Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

– Trình độ chuyên môn: Cử nhân công tác xã hội/phát triển cộng đồng hoặc tương đương

– Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B1 trở lên

– Trình độ tin học:  thành thạo tin học văn phòng

– Kinh nghiệm: Có thời gian công tác trong lĩnh vực công tác xã hội/phát triển cộng đồng hoặc tham gia công tác Hội từ 2 năm trở lên.Có năng lực tham mưu, đề xuất, tổng hợp; Có khả năng tổng hợp, xử lý công việc linh hoạt, kịp thời.Có thể làm việc độc lập, làm việc nhóm hiệu quả, chịuđược áp lực và thích ứng với nhiệm vụ; kỹ năng giao tiếp, tổng hợp, thuyết trình tốt.Có khả năng viết đề xuất dự án.

III. Hình thức và nội dung tuyển dụng:

– Kiểm tra năng lực ngoại ngữ: phỏng vấn và bài viết

– Kiểm tra năng lực tin học: thực hành trên máy tính

– Kiểm tra hiểu biết chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác truyền thông, tài chính, kế toán, tình nguyện viên, tổ chức: phỏng vấn

– Kiểm tra hiểu biết về Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng Lưỡi liềm đỏ Quốc tế: phỏng vấn

– Kiểm tra kiến thức chuyên môn đối với từng vị trí.

 1. Mức tiền lương:

Theo quy định của Trung ương Hội và thỏa thuận với người lao động

 1. Thời gian, địa điểm làm việc:

Thời gian làm việc: 8h/ngày. Được nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày Lễ theo quy định của Pháp luật.

Địa điểm làm việc: Trụ sở Cơ quan Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, số 82 Nguyễn Du, Hà Nội và đi công tác cơ sở (khi có yêu cầu).

 1. Hồ sơ dự tuyển gồm: Phiếu đăng ký dự tuyển

VII. Thời gian, địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

 • Thời gian nhận hồ sơ, xét hồ sơ và tổ chức xét tuyển từ ngày đăng thông báo đến ngày 30/9/2019.
 • Thông báo kết quả đến các ứng viên trước ngày 10/10/2019.
 • Phiếu đăng ký dự tuyển ghi rõ vị trí dự tuyển và nộp trực tiếp tại địa điểm: Ban Tổ chức, tầng 2, phòng 201, nhà B, Cơ quan Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam,82 Nguyễn Du, Hà Nội;

          – Điện thoại: 04.38.224.030 (máy lẻ: 222);

          – Email: bantochucctd@gmail.com

 • Thời gian xét tuyển sẽ được thông báo tới các ứng viên vượt qua vòng kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển.
 • MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
  (Kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ)

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  —————

  …………………, ngày ….. tháng ….. năm ………

  (Dán ảnh 4×6)

   

   

  PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

  Vị trí dự tuyển(1):……………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………..

  Đơn vị dự tuyển(2):

   

  1. THÔNG TIN CÁ NHÂN

  Họ và tên:……………………………. Ngày, tháng, năm sinh:……………..

  Nam □

  Nữ □

  Dân tộc:…………………………….. Tôn giáo:……………………………………………………………

  Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân:………………… Ngày cấp: …………… Nơi cấp:………..

  Số điện thoại di động để báo tin:……………………………………. Email:…………………………

  Quê quán:………………………………………………………………………………………………….

  Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………

  Chỗ ở hiện nay (để báo tin):…………………………………………………………………………….

  Tình trạng sức khỏe:………………………, Chiều cao:……………., Cân nặng:……………….. kg

  Thành phần bản thân hiện nay:…………………………………………………………………………

  Trình độ văn hóa:…………………………………………………………………………………………

  Trình độ chuyên môn: ………………………………………Loại hình đào tạo:………………………

  1. THÔNG TIN ĐÀO TẠO

  Ngày, tháng, năm cấp văn bằng, chứng chỉ

  Tên trường, cơ sở đào tạo cấp

  Trình độ văn bằng, chứng chỉ

  Số hiệu của văn bằng, chứng chỉ

  Chuyên ngành đào tạo (ghi theo bảng điểm)

  Ngành đào tạo

  Hình thức đào tạo

  Xếp loại bằng, chứng chỉ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  III. MIỄN THI NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

  (Thí sinh thuộc diện miễn thi ngoại ngữ, tin học cần ghi rõ lý do miễn thi ở mục này)

  Miễn thi ngoại ngữ do(3): …………………………………………………………………………

  Miễn thi tin học do(4): ……………………………………………………………………………

  1. ĐĂNG KÝ DỰ THI MÔN NGOẠI NGỮ

  (Thí sinh lựa chọn và ghi rõ đăng ký thi một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ không phải điền thông tin ở mục này).

  Đăng ký dự thi ngoại ngữ: ………………………………………………………………………

  1. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (nếu có)(5)

  ………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………

  Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thật. Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết không đăng ký tham gia kỳ tuyển dụng kế tiếp tại cơ quan tuyển dụng./.

   

   

  NGƯỜI VIẾT PHIẾU
  (Ký, ghi rõ họ tên)

   

   

   

   

  Ghi chú:

  (1) Ghi đúng vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;

  (2) Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng;

  (3) Miễn thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau: Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ; Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam; Người dự tuyển làm viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận.

  (4) Miễn thi tin học đối với các trường hợp sau: có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán – tin trở lên

  (5) Đối tượng ưu tiên gồm: a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B; b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động; c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.

   

   

 

Tin liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *