Toàn văn: Tuyên bố Hà Nội Hội nghị Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 11

09/01/2024 - 05:01

Cổng TTĐT trân trọng giới thiệu toàn văn: Tuyên bố Hội nghị Chữ thập Đỏ và Trăng Lưỡi liềm Đỏ khu vực châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 11 (AP11) vừa diễn ra tại Hà Nội từ ngày 21-23 tháng 11 2023 với chủ đề “Châu Á – Thái Bình Dương: Sẵn sàng trước thảm họa”.

Lời mở đầu
Chúng tôi, các nhà Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ khu vực Châu Á  – Thái Bình Dương tham dự Hội nghị khu vực Châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 11, được tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam từ ngày 20-23, tháng 11 năm 2023,
Bày tỏ sự đánh giá cao của chúng tôi đối với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong việc đăng cai tổ chức Hội nghị khu vực Châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 11 vơis sự hỗ trợ nhiệt tình từ lãnh đạo Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với  Hội nghị khu vực và Phong trào,
Chào mừng sự tham dự của các thành viên trong Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế cùng với các quan sát viên,
Tôn vinh sự đóng góp về tài chính của các Hội Quốc gia trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và bày tỏ lời cảm ơn tới các Hội Quốc gia vì sự đóng góp này,
Nhắc lại “Lời kêu gọi hành động Manila” đã được thông qua tại Hội nghị khu vực Châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 10 năm 2018 do Hội Chữ thập đỏ Philippines đăng cai tổ chức tại Manila, Philippines và chúc mừng những thành tựu nổi bật của các Hội Quốc gia trong khu vực Châu Á –  Thái Bình Dương, tập thể và các cá nhân trong việc thực hiện các cam kết của Lời kêu gọi hành động Manila, đồng thời nhìn lại một số mục tiêu chưa đạt được,
Bày tỏ mối quan ngại về các vấn đề nhân đạo chưa từng xảy ra ở Châu Á – Thái Bình Dương nảy sinh kể từ Hội nghị Khu vực trước, bao gồm đại dịch COVID-19 và tác động của biến đổi khí hậu, đã gây ra những hậu quả tàn khốc ở cấp độ toàn cầu cũng như các tác động nghiêm trọng về sức khỏe và kinh tế xã hội đối với người dân tại khu vực này,
Bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng khủng hoảng kéo dài tại khu vực Trung Đông và bày tỏ tình đoàn kết với Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine và Hội Pha lê đỏ Ixraen.

Thực hiện theo các phiên thảo luận của chúng ta liên quan đến tình hình ở dải Gaza, chúng tôi bày tỏ quan ngại sâu sắc đến tình hình xung đột leo thang, và phản đối việc nhắm mục tiêu vào dân thường và tình nguyện viên, các mục tiêu dân sự, các cơ sở y tế và nhân viên, được bảo vệ bởi các Công ước Geneva và các Nghị định thư bổ sung và kêu gọi tuân thủ Luật Nhân đạo Quốc tế, cũng như duy trì lệnh ngừng bắn nhằm cho phép việc tiếp cận hỗ trợ nhân đạo không bị cản trở, cũng như các hành động điều phối nhân đạo của Phong trào.
Tri ân các tình nguyện viên và cán bộ Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ đã có những đống góp tích cực và cam kết trong việc thực hiện sứ mệnh nhân đạo;
Nhắc lại các Nghị quyết được thông qua trong các cuộc họp điều lệ của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ, đặc biệt là các nghị quyết liên quan đến Hiến chương về Khí hậu và Môi trường cho các Tổ chức Nhân đạo, Thoả thuận của Phòng trào về Điều phối hành động tập thể (Thỏa thuận Seville 2.0), Tăng cường các Hành động Dự báo, Phụ nữ với vai trà lãnh đạo trong hoạt động nhân đạo, sự liêm chính của Phong trào, những Cam kết của Phong trào về sự tham gia của Cộng đồng và Trách nhiệm giải trình cũng như cơ sở pháp lý và luật định,
Nhận thức rằng chúng ra đang ở trong thời đại mà rủi ro về khí hậu ngày càng gia tăng trong cộng đồng,
Khẳng định tầm quan trọng của việc chuẩn bị sẵn sàng cho thảm họa thông qua việc hiểu rõ cuộc khủng hoảng trước mắt cũng như sẵn sàng với tư cách là các Hội Quốc gia và là một Phong trào trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương,
Chúng ta, Lãnh đạo các Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ khu vực Châu Á – Thái Bình Dương:
Đánh giá tổng kết Lời kêu gọi hành động Manila
Thống nhất tái ưu tiên một cam kết chưa đạt được từ Lời kêu gọi hành động Manila và về vấn đề này,
Đảm bảo sự bảo vệ, tính đa dạng và sự tham gia của các tình nguyện viên vào hoạt động nhân đạo phù hợp và hiệu quả tại địa phương.
Trao quyền cho Thanh niên Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ
Công nhận “Cam kết thanh niên Hà Nội 2023”, như là kết quả đầu ra của Diễn đàn thanh niên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương được tổ chức vào ngày 20 tháng 11, được đính kèm với tuyên bố này,
Đầu tư phát triển lực lượng thanh thiếu niên thông qua việc tăng cường các cơ hội để trẻ em, thiếu niên và thanh niên tiếp tục phát triển kiến thức và kỹ năng trong việc sẵn sàng ứng phó với thảm họa và đảm bảo sự tham gia của họ vào việc ra quyết định ở mọi cấp độ.
Sẵn sàng về biến đổi khí hậu
Nhận thấy sự cần thiết phải có các hành động dự báo, giảm thiểu và ứng phó khẩn cấp để giải quyết các mối đe dọa liên quan đến khí hậu và tác động của chúng đối với cộng đồng ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương,
Đảm bảo các cam kết từ Hiến chương Khí hậu và Môi trường dành cho các Tổ chức Nhân đạo được đưa vào chiến lược và kế hoạch hành động của chúng ta, đồng thời đặt ra các mục tiêu rõ ràng và quyết liệt nhằm hỗ trợ xanh hóa các cộng đồng dễ bị tổn thương trước những rủi ro của biến đổi khí hậu, hợp tác với các bên liên quan cũng như xanh hóa các hoạt động thể chế của chúng ta hướng tới một khu vực Châu Á – Thái Bình Dương trung hòa carbon.
Sẵn sàng trước thảm họa
Đảm bảo rằng chúng ta nhận thức về những rủi ro ngày càng tăng mà cộng đồng của chúng ta phải đối mặt dưa trên phân tích nguy cơ, dự báo khí hậu và dữ liệu, đồng thời thường xuyên nâng cao hệ thống, năng lực, cán bộ và tình nguyện viên của Hội Quốc gia để dự báo, chuẩn bị và ứng phó một cách hiệu quả với các nhu cầu nhân đạo, phù hợp với chính sách và vai trò.
Trở thành các Hội Quốc gia bền vũng
Cam kết thường xuyên tự đánh giá tính bền vững về tài chính, có chiến lược về vận động nguồn lực hiệu quả, đảm bảo đầu tư chiến lược lớn hơn, chuyên nghiệp hóa và đa dạng hóa các nguồn tài chính để mở rộng quy mô hoạt động, đảm bảo trách nghiệm giải trình, tính minh bạch và tính liên tục.
Trở thành tổ chức đáng tin cậy
Xây dựng lòng tin thông qua việc truyền đạt và áp dụng các nguyên tắc cơ bản của chúng ta, thông qua sự hiện diện rõ rang của những người đang gặp khủng hoảng trong các hoạt động Ngoại giao Nhân đạo, thông qua việc tuân thủ và quản lý tốt về mặt tài chính: bao gồm xây dựng năng lực kiểm tra và kiểm toán nội bộ cũng như nộp báo cáo tài chính hàng năm và thông qua việc đảm bảo an toàn và phương pháp tiếp cận tập trung vào con người.
Phối hợp tốt: Hỗ trợ lẫn nhau giữa các Hội Quốc gia
Cung cấp hỗ trợ quốc tế phụ hợp với nhu cầu của Hội Quốc gia, để những người bị ảnh hưởng nhận được sự hỗ trợ kịp thời, phù hợp theo nhu cầu, đồng thời phối hợp trong các sáng kiến chuẩn bị chung nhằm đảm bảo rằng các Hội Quốc gia có vị thế tốt để ứng phó với các cuộc khủng hoảng.
Phối hợp tốt: Seville 2.0
Cam kết thúc đẩy và vận hành phối hợp trong Phong trào hiệu quả và hỗ trợ lẫn nhau trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, công nhận và tôn trọng vai trò quan trọng của các Hội Quốc gia cũng như tận dụng sức mạnh bổ sung của các thành phần phong trào để đạt được kết quả nhân đạo tốt nhất cho cộng đồng.
Yêu cầu Hiệp Hội CTĐ-TLLĐ quốc tế và Uỷ ban CTĐ quốc tế, với sự hỗ trợ từ các Hội Quốc gia có liên quan, thúc đẩy sự hiểu biết mạnh mẽ hơn và thực hiện hiệu quả Thỏa thuận Seviile 2.0, tăng cường năng lực triệu tập, vận hành và điều phối của các Hội Quốc gia.
Tăng cường vai trò phụ nữ ở châu Á Thái Bình Dương
Tái cam kết đảm bảo các Hội Quốc gia trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương là các tổ chức đa dạng và hòa nhập ở mọi cấp độ, nhấn mạnh cụ thể vào việc đạt được sự bình đẳng giới cho phụ nữ ở các vị trí lãnh đạo và tham gia tất cả các sự kiện khu vực của Phong trào,
Đồng ý tổ chức Hội nghị đầu tiên về Phụ nữ từ các Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ khu vực Châu Á – Thái Bình Dương trước năm 2026, với sự hỗ trợ của Ban Thư Ký Hiệp Hội CTĐ-TLLĐ quốc tế, xem xét quy trình thực hiện cam kết này và báo cáo lại cho Hội nghị khu vực Châu Á – Thái Bình Dương kỳ tiếp theo.
Lời kết
Chúng ta, Lãnh đạo các Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ khu vực Châu Á – Thái Bình Dương nhất trí ưu tiên thực hiện các cam kết theo Lời kêu gọi hành động Hà Nội, phù hợp với “Hướng dẫn thực hiện Lời kêu gọi hành động Hà Nội” sau đó sẽ được phát triển và đảm bảo giám sát tiến độ một cách hiệu quả.
Phê duyệt và thông qua vào ngày 23 tháng 11 năm 2023.

Cổng TTĐT

Tin liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *