Tiêu chuẩn phong đẳng cấp vận động viên thể thao thành tích cao

08/03/2021 - 02:03

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Thông tư 06/2021/TT-BVHTTDL quy định tiêu chuẩn phong đẳng cấp vận động viên thể thao thành tích cao. Thông tư này nhằm áp dụng đối với vận động viên thể thao thành tích cao từng môn thể thao, gồm: Vận động viên kiện tướng; vận động viên cấp 1; vận động viên cấp 2.

Theo đó, tiêu chuẩn chung phong đẳng cấp vận động viên thể thao thành tích phải là công dân Việt Nam; có tư cách đạo đức tốt, không đang trong thời gian bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính; không bị truy cứu trách nhiệm hình sự… Ngoài ra còn có các tiêu chuẩn chuyên môn như: Tiêu chuẩn chuyên môn phong đẳng cấp vận động viên thể thao thành tích cao từng môn thể thao; vận động viên tham dự một trong các đại hội thể thao: Đại hội Olympic, Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD), Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games), Đại hội Olympic trẻ được phong đẳng cấp “Vận động viên kiện tướng”.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15-9-2021.

Tuyết Minh - HNMO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *