Thực hiện Nghị quyết 18/NQ-TW: Đổi mới cơ cấu tổ chức bộ máy Cơ quan Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

31/10/2023 - 05:10

Ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Đây là nghị quyết quan trọng, đánh giá đầy đủ, toàn diện, khách quan tình hình, chỉ rõ những thành tựu và những hạn chế bất cập; đề ra các quan điểm, mục tiêu; và hệ thống các giải pháp căn bản đổi mới, sắp xếp, tổ chức trong thời gian tới. Đối với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, đây là cơ hội tốt để Hội nâng cao năng lực, khẳng định vị thế, từng bước tự chủ tiến tới thay đổi phương thức hoạt động từ thụ động sang chủ động theo mô hình của một đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực nhân đạo và hội nhập sâu rộng phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.

Tại buổi làm việc tại cơ quan Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ngày 23/2/2018, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể Hội viên Chữ thập đỏ Việt Nam, chúc cán bộ, Hội viên Chữ thập đỏ có nhiều sức khoẻ, chúc phong trào Hội ngày càng phát triển

Trung ương Hội đã chủ động nghiên cứu, xây dựng, triển khai 02 Đề án để thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW tại cơ quan Trung ương Hội, gồm: (1) Đề án Củng cố, đổi mới cơ cấu tổ chức bộ máy Cơ quan Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” và Đề án “Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, người lao động”.

Việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế trong cơ quan Trung ương Hội được tiến hành trên cơ sở các Đề án được nghiên cứu công phu, khoa học, có sự tham gia của các chuyên gia từ Bộ Nội vụ, Ban tổ chức Trung ương và sự góp ý của các bộ, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc. Đề án được thông qua Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động và nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, viên chức, người lao động toàn cơ quan Trung ương Hội.

Thực hiện Đề án“Củng cố, đổi mới cơ cấu tổ chức bộ máy Cơ quan Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, tổ chức bộ máy của cơ quan Trung ương Hội được kiện toàn, sắp xếp tinh gọn đầu mối gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của từng tổ chức nhằm thực hiện tốt 7 lĩnh vực hoạt động theo luật định. Đến ngày 15 tháng 9 năm 2018, chức năng, nhiệm vụ các ban/đơn vị Cơ quan Trung ương Hội hoạt động theo nguyên tắc một ban/đơn vị thực hiện nhiều nhiệm vụ và một nhiệm vụ chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính; nghiên cứu cắt giảm số lượng ban, phòng có chức năng, nhiệm vụ trùng lắp, chồng chéo, hoạt động kém hiệu quả; Đồng thời, bố trí các ban/đơn vị theo 03 khối: Khối Phong trào, Khối Truyền thông và Phát triển nguồn lực, Khối công tác Hội để thuận lợi trong phối hợp, trao đổi thông tin, chia sẻ công việc; tối ưu hóa và tận dụng tối đa lợi thế “sử dụng chung” các phương tiện, trang thiết bị, cơ sở vật chất, tài liệu…giữa các ban chuyên môn, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả; tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của cơ quan Trung ương Hội gắn với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng tập trung cho cơ sở, gắn bó với đoàn viên, hội viên, từng bước khắc phục “hành chính hoá” hoạt động và “công chức hoá” cán bộ.

Trung ương Hội chỉ đạo chuyển Chi Hội cấp xã, phường thành cấp Hội cơ sở, tổ chức Hội trong các trường tiểu học, trường phổ thông cơ sở thành Chi Hội trực thuộc Hội cơ sở xã, phường. Các loại hình tập hợp được đa dạng hóa nhằm phát huy mọi khả năng tham gia công tác nhân đạo của các tầng lớp nhân dân như thành lập các Chi Hội tán trợ, Ban bảo trợ Chữ thập đỏ, đội thể thao, văn nghệ, nhóm công tác xã hội Chữ thập đỏ, Câu lạc bộ 25 vận động hiến máu tình nguyện, Mạng lưới tình nguyện viên Chữ thập đỏ.

Về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ chuyên trách, hiện nay Trung ương Hội đang thực hiện Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. Theo đó, xác định toàn cơ quan trong năm 2018 có 55 vị trí việc làm và cần tối thiểu 76 nhân sự đảm bảo. Trên cơ sở số lượng biên chế được giao và các vị trí xác định cần bố trí cán bộ, viên chức, Hội đã xét thay thế bổ sung 41/47 biên chế và cắt giảm một số vị trí không đủ điều kiện tiêu chuẩn, chuyển sang chế độ hợp đồng khoán việc các vị trí phục vụ theo qui định.

Về tăng cường sử dụng đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên: Hội xây dựng được đội ngũ tình nguyện viên đông đảo với gần 300 nghìn người, luôn sẵn sàng đồng hành cùng Hội trong các hoạt động nhân đạo, chữ thập đỏ. Hội đồng Bảo trợ được thành lập để huy động sự giúp đỡ của mọi giai tầng xã hội; Hội phát huy trí tuệ của các nhà tư vấn, chuyên gia trên nhiều lĩnh vực để huy động trí lực trong xây dựng chính sách, cơ chế, vận động nguồn lực cho công tác nhân đạo, chữ thập đỏ.

Về thực hiện nghiêm túc và nhất quán nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự bảo đảm kinh phí hoạt động và tuân thủ pháp luật: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 18-CT/TTg, Trung ương Hội đã chủ động làm việc với các bộ, ngành, Văn phòng chính phủ và đang xây dựng các nhiệm vụ, đề án do Đảng, chính phủ giao thực hiện theo các lĩnh vực đã được qui định trong Luật hoạt động Chữ thập đỏ. Ngoài ra, Hội tích cực mở rộng quan hệ đối tác, vận động nguồn lực, xây dựng các dự án hoạt động dịch vụ có thu để thực hiện cơ chế tự chủ.

Đặng Minh Châu – Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Tin liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *