Thông báo về việc tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa XIX năm 2022

31/10/2023 - 05:10

Căn cứ Công văn số 1467/SVHTT-TCPC ngày 17/5/2022 của Sở Văn hóa Và Thể thao Hà Nội về việc tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa XIX năm 2022.

Trung tâm thông báo đến các phòng, ban quản lý, bộ môn rà soát đối tượng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo nội dung thông báo số 322/TB-CBQL ngày 25/4/2022 của Trường cán bộ quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Vì thời hạn gấp, đề nghị các đơn vị tổng hợp danh sách và gửi về phòng Tổ chức Hành chính trước 14h00 ngày 18/5/2022 để tổng hợp gửi Sở. Sau thời gian trên các đơn vị không gửi đề xuất đăng ký coi như không có nhu cầu.
Trân trọng.
(Bấm vào đường link trên để đọc nội dung Thông báo)

Tin liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *