THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÁN BỘ THAM MƯU TỔNG HỢP, TRUYỀN THÔNG

31/10/2023 - 05:10
Thuộc tính Giá trị
Trích yếu: Thông báo tuyển dụng cán bộ tham mưu tổng hợp, truyền thông
Số/Ký hiệu: CQPN – Hội CTĐVN
Ngày: 09/02/2023
Cơ quan ban hành:

Tải về

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *