Quảng Trị: Tập huấn kiến thức và kỹ năng hoạt động cho Đội Ứng phó thiên tai, thảm họa cấp tỉnh

31/10/2023 - 05:10

Từ 28/6 đến 01/7/2019, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị tổ chức khóa tập huấn kiến thức và kỹ năng hoạt động cho Đội Ứng phó thiên tai, thảm họa cấp tỉnh thuộc Dự án “Nâng cao năng lực của các cấp Hội Chữ thập đỏ trong quản lý rủi ro thiên tai, sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe trong tình huống khẩn cấp” do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ tài trợ.

Tập huấn kiến thức và kỹ năng hoạt động cho Đội Ứng phó thiên tai, thảm họa

Khóa tập huấn nhằm cập nhật và nâng cao kiến thức, kỹ năng hoạt động cho Đội Ứng phó thiên tai, thảm họa cấp tỉnh để chủ động hỗ trợ kịp thời cho người dân bị ảnh hưởng khi có thiên tai, thảm họa xảy ra tại địa phương.

Tham dự khóa tập huấn có 22 học viên là thành viên Đội Ứng phó thiên tai, thảm họa tỉnh Quảng Trị. Tại đây, các học viên được tập huấn kiến thức, kỹ năng về đánh giá và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; Đánh giá thiệt hại và nhu cầu; Công tác tổ chức tiếp nhận, cấp phát tiền, hàng cứu trợ; Thiết kế câu hỏi và thu thập thông tin trên phần mềm KOBO toolbox.

Ly Na

Tin liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *