Ngày 1/10, ra mắt hệ nhân đạo điện tử (iNHANDAO)

31/10/2023 - 05:10

Nằm trong khuôn khổ Đề án “Phát triển hệ tri thức Việt số hóa” của Chính phủ và đồng bộ với các hợp phần chung trong khuôn khổ Đề án do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với FPT và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, hệ thống iNHANDAO có địa chỉ: nhandao.itrithuc.vn sẽ chính thức ra mắt từ ngày 1/10.

Với sự ra đời của Hệ thống iNHANDAO (tại địa chỉ nhandao.itrithuc.vn) được xây dựng dựa trên nền tảng công nghệ, kết nối kho dữ liệu khổng lồ trên nền tảng ITRITHUC sẽ hỗ trợ kết nối người cần trợ giúp với các nhà thiện nguyện, giúp các nhà thiện nguyện có thông tin đầy đủ và chính xác về các trường hợp cần trợ giúp, đảm bảo đúng người, đúng nhu cầu, thuận tiện, trên tinh thần minh bạch, rõ ràng. Hệ thống iNHANDAO vận hành cũng sẽ thay đổi căn bản phương thức triển khai Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” theo hướng dựa vào cộng đồng, thực chất; tăng hiệu quả, chất lượng, giá trị trợ giúp nhân đạo, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động trợ giúp nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Đối với cộng đồng, hệ thống iNHANDAO là công cụ hữu ích liên kết các tổ chức, cá nhân tham gia trong lĩnh vực trợ giúp nhân đạo; hỗ trợ cộng đồng thực hiện hoạt động từ thiện, nhân đạo đúng người, đúng nhu cầu; giúp hạn chế các mặt tiêu cực trong hoạt động trợ giúp nhân đạo tự phát.

Từ khi triển khai lập Hệ thống, các cấp Hội Chữ thập đỏ 63 tỉnh, thành đã khảo sát gần 60.000 địa chỉ nhân đạo.

BBT

Tin liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *