Văn bản khác

Số hiệu Ngày Cơ quan ban hành Trích yếu Xem
154/TB-TTDVND 03/07/2024 Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - Trung tâm Dịch vụ Nhân đạo Thông báo về việc tổ chức tuyển dụng nhân sự đợt 2 năm 2024 của Trung tâm Dịch vụ nhân đạo
TƯHCTĐVN 07/12/2022 Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Mẫu đăng ký hiến tặng mô tạng và bộ phận cơ thể người sau khi chết/chết não
TƯ-HCTĐVN 09/07/2022 Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Hội Chữ thập đỏ Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI
15/12/2021 16/12/2021 Mẫu đơn đăng ký thi thiết kế linh vật hiến máu
164/TTr - TƯHCTĐ 09/08/2021 Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Tờ trình Về việc đề nghị khen thưởng cá nhân có quá trình cống hiến
TH/CTH 05/08/2021 Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Thư của Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam gửi cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ
116 /LKG-TƯHCTĐ 26/05/2021 Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Lời kêu gọi ủng hộ người dân ứng phó với dịch bệnh Covid-19
DS/17.11.2020 17/11/2020 Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Danh sách ủng hộ đồng bào miền Trung
DSTT/17.11.2020 17/11/2020 Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Danh sách các tỉnh, thành Hội ủng hộ miền Trung
PĐK-TD 11/11/2020 Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Phiếu đăng ký Tuyển dụng Tổng biên tập Tạp chí Nhân đạo