Hướng dẫn

Số hiệu Ngày Cơ quan ban hành Trích yếu Xem
208/TƯHCTD-CSSK 19/03/2024 Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Hướng dẫn sử dụng Bộ công cụ truyền thông Chương trình 'Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật"
44/HD - TƯHCTĐ 16/02/2024 Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Hướng dẫn các hoạt động Truyền thông năm 2024 của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
08/04/2023 Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Tài liệu Hướng dẫn sử dụng bộ công cụ truyền thông Tháng Nhân đạo 2023
28/HD - TƯHCTĐ 13/02/2023 Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Hướng dẫn các hoạt động truyền thông năm 2023
381/HD-TƯHCTĐ 30/12/2022 Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Hướng dẫn triển khai Phong trào "Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái" giai đoạn 2022-2027
235 /HD-TƯHCTĐ 04/11/2022 Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Hướng dẫn triển khai Phong trào “Tết Nhân ái”
222/HD - TƯHCTĐ 24/10/2022 Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Hướng dẫn triển khai Chương trình "Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật" giai đoạn 2022 – 2027
622/TƯHCTĐ-QLTH 06/10/2022 Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Hưởng ứng Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai 13/10/2022
492/TƯHCTĐ-TT 05/08/2022 Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Truyền thông Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI
382/TƯHCĐ-CSSK 08/06/2022 Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Tăng cường quản lý Tình nguyện viên hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện