Đề cương tuyên truyền

Số hiệu Ngày Cơ quan ban hành Trích yếu Xem
02/05/2024 Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đề cương tuyên truyền Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (8/5/2024): "Gìn giữ tinh thần nhân đạo"
21/04/2024 Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đề cương tuyên truyền Tháng Nhân đạo năm 2024 : "Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương"
25/10/2023 Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đề cương tuyên truyền kỉ niệm 77 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946-23/11/2023)
08/04/2021 Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đề cương tuyên truyền Tháng Nhân đạo năm 2021, kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (8/5/2021)
27/10/2020 Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2020)
09/04/2020 Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đề cương tuyên truyền "Tháng Nhân đạo" 2020 và Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (8/5/2020)
17/10/2019 Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946-23/11/2019)
18/03/2019 Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Để cương tuyên truyền "Tháng nhân đạo" 2019 và Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (08/5/2019)
23/10/2018 Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2018)