Báo cáo

Số hiệu Ngày Cơ quan ban hành Trích yếu Xem
145/BC-TƯHCTĐ 19/06/2024 Ban Thường vụ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Báo cáo kết quả triển khai "Tháng nhân đạo" năm 2024
31/BC-TƯHCTD 26/01/2024 Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg, ngày 09/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về "Nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trong tình hình mới". giai đoạn 2018-2023
27/BC-TƯHCTD 23/01/2024 Hội Chữ thập đỏ Việt Nam-Ban Thường vụ Trung ương Hội Báo cáo Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 223/NQ-TƯHCTĐ của Ban Thường vụ Trung ương Hội khóa IX về "Nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới"
25/BC-TƯHCTD 23/01/2024 Hội Chữ thập đỏ Việt Nam-Ban Chấp hành Trung ương Hội Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số:03/NQ-TƯHCTĐ, ngày 06/01/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Hội khó IX về "Nâng cao hiệu quả hoạt động phát triển nguồn lực của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới"
23/BC-TƯHCTD 18/01/2024 Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - Ban chấp hành Trung ương Hội Báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2024
01/BC-QHĐCTĐ 08/01/2024 Quỹ Hoạt động Chữ thập đỏ Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Văn phòng Quỹ Hoạt động Chữ thập đỏ
304/BC-TƯHCTD 29/12/2023 Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Báo cáo tổng kết công tác tổ chức Hội nghị Chữ thập đỏ - Trăng Lưỡi liềm đỏ Châu Á Thái Bình Dương lần thứ XI (AP11-2023) của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
28/BC - TƯHCTĐ 13/04/2020 Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Báo cáo "Tổng kết 10 năm thực hiện Luật hoạt động Chữ thập đỏ"