KH 21 – Triển khai thực hiện chỉ thị 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND TP HN và kế hoạch số 299/SVHTT ngày 24/07/2021 của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội về công tác phòng chống dịch covid 19

31/10/2023 - 05:10

KH-21-ngày-26.7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *