KẾT LUẬN TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA BAN THƯỜNG VỤ VỀ “NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ THẢM HỌA CỦA HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM TRONG TÌNH HÌNH MỚI

31/10/2023 - 05:10
Thuộc tính Giá trị
Trích yếu: Kết luận tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ về “nâng cao hiệu quả hoạt động công tác phòng ngừa và ứng phó thảm họa của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới
Số/Ký hiệu: 207/KL-TƯHCTĐ
Ngày: 24/07/2018
Cơ quan ban hành: Ban Thường vụ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Tải về

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *