Kết luận 44/KL-BBT

10/05/2023 - 07:05
Kết luận số 44-KL/TW ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới
  • Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới
  • 44-KL/TW
  • Kết luận
  • Y tế – Sức khỏe
  • 14/11/2022
  • 14/11/2022
  • Ban Bí thư
  • Võ Văn Thưởng

 

Tin liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *