HƯỚNG DẪN THƯC HIỆN ĐIỀU LỆ HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM KHÓA X

31/10/2023 - 05:10
Thuộc tính Giá trị
Trích yếu: Hướng dẫn thưc hiện Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa X
Số/Ký hiệu: 143/HD-TƯHCTĐ ngày 11/6/2018
Ngày: 11/06/2018
Cơ quan ban hành: Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Tải về

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *