Hội thảo Xây dựng định hướng chiến lược của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đến 2030 và tầm nhìn 2045: Giúp Hội Chữ thập đỏ Việt Nam xác định hướng đi phù hợp trong giai đoạn mới

31/10/2023 - 05:10

Hội thảo Xây dựng định hướng chiến lược của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đến 2030 và tầm nhìn 2045 được tổ chức tại Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam từ ngày 10 – 12/10 diễn ra thành công tốt đẹp.

Các đại biểu tham gia Hội thảo đã tập trung phân tích, xây dựng định hướng chiến lược của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn 2045 trong đó xác định các ưu tiên chiến lược là chìa khóa và nền tảng cho sự phát triển của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Lựa chọn các ưu tiên chiến lược được xác định và nhiệm vụ trọng tâm trong các định hướng chiến lược để xác định tầm nhìn về tương lai; Xác định các tầm nhìn ngắn hạn và dài hạn vì sự phát triển bền vững của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các hoạt động chiến lược tiếp theo; Thống nhất về tiến trình và lộ trình  thực hiện.

Với sự hỗ trợ kỹ thuật và nguồn lực từ Hiệp Hội Chữ thập đỏ Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Hội Chữ thập đỏ Mỹ và có sự tham gia của đại diện các bộ, ban ngành, tổ chức, doanh nghiệp và các đối tác trong Phong trào thập đỏ Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế sẽ giúp cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam xác định được các bước đi, sự phát triển của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong những năm tiếp theo, phù hợp với sự phát triển của đất nước, với nhu cầu thiết thực của những nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trọng cộng đồng; với thế mạnh và vai trò của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; đồng thời phù hợp với định hướng phát triển của Hiệp Hội quốc tế đến 2030.

Một số hình ảnh tại Hội thảo Hội thảo Xây dựng định hướng chiến lược của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đến 2030 và tầm nhìn 2045:

BBT

Tin liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *