Hội thảo rút kinh nghiệm thu thập thông tin nghiên cứu về giới trong thiên tai/thảm họa

31/10/2023 - 05:10

Ngày 01/11/2018, tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Hội thảo rút kinh nghiệm thu thập thông tin nghiên cứu về giới trong thiên tai/thảm họa.

Bà Nguyễn Thu Hà – Trưởng Ban Quản lý thảm họa Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề thiên tai và biến đổi khí hậu. Hậu quả của nó ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái. Đây cũng là một phần trong một nghiên cứu đang được thực hiện tại khu vực Đông Nam Á và được coi là sáng kiến chung của Hiệp Hội và Ủy ban ASEAN về quản lý thảm họa. Trên cơ sở đó, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Viện khoa học lao động và xã hội với sự hỗ trợ kỹ thuật và nguồn lực của Hiệp Hội Chữ thập đỏ/Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế đã thực hiện đánh giá Giới trong thiên tai/thảm họa tại Việt Nam.

Đánh giá được thực hiện trong tháng 8-9 năm nay tại các huyện Giồng Trôm và Ba Tri của tỉnh Bến Tre, huyện Tuy Phước và Phù Mỹ của tỉnh Bình Định. Mục tiêu của cuộc đánh giá: Hiểu được những vấn đề về an ninh và an toàn ảnh hưởng như thế nào đến phụ nữ, nam giới, trẻ em gái và khác nhau như thế nào trong –sau thiên tai/thảm họa; Hiểu cách thức các cơ quan Nhà nước, chính quyền địa phương và các tổ chức nhân đạo đưa ra địn hướng và giải pháp phòng ngừa, ứng phó những vấn đề về an ninh và an toàn đối với các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tại Hội thảo này đã chia sẻ báo cáo ban đầu đánh giá Giới trong thiên tai/thảm họa tại Việt Nam để các điều tra viên của 2 tỉnh bổ sung, điều chỉnh thông tin hoàn chỉnh báo cáo. Báo cáo đánh giá hoàn thiện sẽ góp phần giúp Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đưa ra được những định hướng hoạt động liên quan đến vấn đề Giới trong thiên tai/thảm họa trong thời gian tới.

Thanh Huyền

Tin liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *