Hội nghị Cán bộ chủ chốt về công tác vận động Hiến máu tình nguyện

31/10/2023 - 05:10

Ngày 15 -17/8/2018 tại thành phố Đà Lạt, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác truyền thông, vận động Hiến máu tình nguyện cho 100 cán bộ chủ chốt Hội Chữ thập đỏ 38 tỉnh thành phố phía Nam. 

Tham dự Hội nghị có ông Trần Quốc Hùng – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và cán bộ chủ chốt Hội Chữ thập đỏ 38 tỉnh, thành phố phía Nam.

Ông Trần Quốc Hùng – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Trong 3 ngày, cán bộ chủ chốt Hội Chữ thập đỏ được nghe và thảo luận về công tác truyền thông, vận động Hiến máu tình nguyện; Một số vấn đề cấp thiết trong việc phối hợp hoạt động và tiếp nhận máu; Chia sẻ kinh nghiệm của các tỉnh, thành Hội về những thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp cần tháo gỡ;

Công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, tháo gỡ cơ chế chính sách và chế độ đối với người hiến máu; Việc kiện toàn và phát huy hiệu quả của Ban chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện các cấp; Phát triển lực lượng hiến máu tình nguyện và vận động Hiến máu tình nguyện trong các Câu lạc bộ; Phương thức tổ chức thực hiện hiện hiệu quả các hoạt động truyền thông, các chiến dịch, sự kiện vận động Hiến máu tình nguyện; Công tác phối hợp trong lập kế hoạch vận động Hiến máu tình nguyện; Tỷ lệ người hiến máu tình nguyện nhắc lại và đơn vị máu tiếp nhận trên 250ml.

Bên cạnh đó, các đại biểu đã góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác vận động Hiến máu, hiến tặng mô, tạng nhân đạo; Tổng quan công tác hiến mô, tạng tại Việt Nam; kinh nghiệm truyền thông trong việc hiến tặng mô, tạng; đăng ký hiến mô, tạng qua website; Thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về lồng ghép công tác tuyên truyền, vận động Hiến máu tình nguyện và hiến tặng mô, tạng nhân đạo…

Sau hội nghị, cán bộ chủ chốt Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành sẽ về địa phương vận dụng những kiến thức, kinh nghiệm thực tế, thực hiện tốt các giải pháp truyền thông, vận động Hiến máu, mô, tạng nhân đạo để đạt các chỉ tiêu đề ra.

Hoàng Văn Khôi

 

Tin liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *