Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ V

31/10/2023 - 05:10

 Sáng ngày 09/1, tại TP.Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội khóa X, kỳ họp thứ V. Chủ trì và điều hành Hội nghị có Chủ tịch Nguyễn Thị Xuân Thu. Đến dự có Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2019 và nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Hội Chữ thập đỏViệt Nam; Kết quả 2 năm triển khai thí điểm “Tháng nhân đạo”; Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra giữa nhiệm kỳ 2017 – 2022; Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-TƯHCTĐ về “Xây dựng tổ chức Hội cơ sở vững mạnh”, giai đoạn 2015– 2019; Tổng kết 10 năm thực hiện Luật hoạt động Chữ thập đỏ; Tờ Trình Bổ sung, sửa đổi một số điểm trong Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2017-2022; Tờ trình về việc đề nghị Ban Bí thư phê duyệt Đề án “Xây dựng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là tổ chức nòng cốt trong công tác nhân đạo và phong trào Chữ thập đỏ trong tình hình mới”…

Chủ tịch Nguyễn Thị Xuân Thu phát biểu tại Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội khóa X kỳ họp V

Trong báo cáo tổng kết công tác Hội năm 2019 và nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ X, công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ tiếp tục được triển khai toàn diện và có nhiều chuyển biến tích cực; hoạt động của Hội được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm; sự phối hợp với các bộ, ngành, tổ chức trong và ngoài nước, các cơ quan báo chí trong hoạt động nhân đạo ngày càng hiệu quả. Tổ chức các hoạt động nhân đạo có trọng tâm, trọng điểm với nhiều sáng tạo, phát huy tối đa nội lực và đã thu được kết quả thiết thực, với tổng giá trị hoạt động nhân đạo của các cấp Hội đạt trên 11.057 tỷ đồng (bằng 70% tổng trị giá hoạt động nhiệm kỳ Đại hội IX, hiệu quả hoạt động đạt trên 10,1 lần), góp phần thiết thực thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Vai trò, vị thế của tổ chức Hội trong xã hội và trong Phong trào Chữ thập đỏ – Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế tiếp tục được khẳng định.

Tuy nhiên, công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ cũng gặp những khó khăn, thách thức ở cả trong nước và quốc tế: thiên tai, dịch bệnh xảy ra do tác động của biến đối khí hậu trên diện rộng và khó lường, xu hướng quốc tế có sự chuyển dịch ưu tiên sang khu vực các nước nghèo hơn, có xung đột, di dân; các nhà tài trợ truyền thống có chiều hướng cắt giảm sự hỗ trợ đối với Việt Nam. Ở trong nước có nhiều tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động nhân đạo, từ thiện; việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng chưa có sự thống nhất chung và hướng dẫn triển khai một cách đồng bộ ở các địa phương; việc tháo gỡ cơ chế chính sách và công tác cán bộ ở nhiều cấp Hội còn khăn khó, bất cập chưa được giải quyết; công tác vận động nguồn lực và kinh phí cho hoạt động của Hội có chiều hướng giảm…

Toàn cảnh Hội nghị họp Ban Thường vụ Trung ương Hội khóa X kỳ họp thứ V

Tại Hội nghị, các đại biểu đều đồng tình, nhất trí nội dung báo cáo của Ban Thường vụ Trung ương Hội trình Hội nghị. Các đại biểu đã phân tích, làm rõ thêm những vấn đề cụ thể ở địa phương trong việc triển khai Nghị quyết 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và các chỉ tiêu công tác Hội năm 2020.

Hội nghị thống nhất cao với tờ trình của Ban Thường vụ Trung ương Hội về việc kiện toàn nhân sự Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa X trong đó thống nhất rút tên 13 Ủy viên Ban chấp hành, Ban Thường vụ nghỉ hưu, chuyển công tác; bầu bổ sung 08 Ủy viên Ban chấp hành; bầu bổ sung 08 Ủy viên Ban Thường vụ; bầu bổ sung 02 Ủy viên Ban kiểm tra và bầu bổ sung danh sách 01thường trực Trung ương Hội.

Trần Trung – Lê Duy

 

 

.

 

Tin liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *