Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ 7, khóa IX (mở rộng)

31/10/2023 - 05:10

Ngày 14/7, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ 7, khóa 9 đã diễn ra tại Hà Nội. Tham dự Hội nghị có đại diện các Bộ, Ban, ngành Trung ương và các ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Viêt Nam đã thông qua các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022, gồm: Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa IX, Báo cáo kiểm điểm công tác của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa IX, Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra khóa IX, Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Dự thảo Điều lệ, Dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ X. Giao Ban Thường vụkhoá IX tiếp thu các ý kiến đóng góp tại Hội nghị hoàn thiện các văn kiệnĐại hội, trình Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ X.

Theo đó, Báo cáo của Ban chấp hành khóa IX (2012-2017) đã chỉ rõ, công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ được tiến hành trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, đó là: tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam”. Có thể khẳng định, từ khi Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) ban hành Chỉ thị số 43-CT/TW đến nay, nhận thức và sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ Trung ương tới địa phương đối với Hội Chữ thập đỏ cũng như các mặt công tác Hội đã có những bước chuyển biến rõ nét, nhận thức đầy đủ hơn, toàn diện và sâu sắc hơn về vị trí, vai trò trách nhiệm, nhiệm vụ của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Luật Hoạt động Chữ thập đỏ và các nghị định của Chính phủ ban hành có liên quan tới Hội đã và đang từng bước đi vào cuộc sống. Sự phối hợp của các bộ, ngành, đoàn thể với Hội Chữ thập đỏ trong các hoạt động nhân đạo được tăng cường, sự quan tâm của toàn xã hội đối với Hội ngày càng nhiều, nhất là các hoạt động, phong trào lớn do Hội khởi xướng.

Điểm nổi bật trong những phong trào, những hoạt động đó là việc phát động và tổ chức thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động lớn: “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, Dự án “Ngân hàng bò”, Hoạt động trợ giúp nạn nhân chất độc da cam tiếp tục được chăm lo thông qua phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, và những hoạt động đó đã góp phần trợ giúp thiết thực cho các đối tượng dễ bị tổn thương tại cộng đồng.Trong thiên tai, thảm họa, Hội Chữ thập đỏ luôn là một trong các lực lượng có mặt đầu tiên trợ giúp đồng bào bị nạn và cũng là một trong số ít tổ chức gắn bó bền bỉ, lâu dài với nhân dân vùng bị thiên tai trong giai đoạn tái thiết, phục hồi. Năm năm qua (2012 – 2017), nét mới trong hoạt động tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm là việc chuyển mạnh sang hỗ trợ phòng ngừa, tham gia xây dựng cộng đồng an toàn, hoàn thiện và chuyển giao các mô hình hiệu quả phòng, chống thiên tai dựa vào cộng đồng. Các cấp Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về thảm họa, hướng dẫn kỹ năng phòng tránh và ứng phó thảm họa, xây dựng cộng đồng an toàn, có khả năng chống chịu và thích ứng với biến đổi khí hậu. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được đẩy mạnh, hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo, cấp thuốc miễn phí được duy trì tại hầu hết các địa phương, các cấp Hội đã tập trung chỉ đạo xây dựng mô hình điểm, duy trì hoạt động 1.189 cơ sở khám, chữa bệnh Chữ thập đỏ, 260 đội khám, chữa bệnh Chữ thập đỏ lưu động, đoàn thầy thuốc tình nguyện, phối hợp với các cơ sở y tế tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, hỗ trợ phẫu thuật mắt, tim bẩm sinh, chỉnh hình, phục hồi chức năng…Các hoạt động tuyên truyền, vận động hiến máu nhân đạo được triển khai có quy mô, kế hoạch, tạo được điểm nhấn và trở thành phong trào/chiến dịch truyền thông cho những năm sau. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục duy trì và tăng cường mối quan hệ với các đối tác trong và ngoài Phong trào Chữ thập đỏ – Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Thông qua phát triển quan hệ đối tác, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục vận động và phối hợp triển khai các dự án nhân đạo tại Việt Nam, nghiên cứu, vận dụng những kinh nghiệm tốt trong hoạt động nhân đạo từ các hội quốc gia bạn, đồng thời giới thiệu, chia sẻ những kinh nghiệm quý trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ tại Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đro Việt Nam lần thứ 7 khóa IX đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành khóa X theo Điều lệ Hội và Đề án nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa X; Thống nhất phương án nhân sự Thường trực Trung ương Hội khóa X gồm 05 vị, trong đó có 01 Chủ tịch, 04 Phó Chủ tịch (trong đó có 01 Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký và 01 Phó Chủ tịch phụ trách phía Nam). Thống nhất số lượng Ban chấp hành 135 vị, điều chỉnh cơ cấu Ban Chấp hành, cụ thể: Trung ương Hội 28 vị; Bộ ngành 24 vị, bổ sung: Bộ Tài nguyên và Môi trường và Hội Luật gia; Tôn giáo 07 vị; Công thương gia: 10 vị; Nhà hoạt động xã hội tiêu biểu: 03 vị. Thống nhất điều chỉnh cơ cấu Ban Thường vụ: Tổng số 35 vị, trong đó 17 vị cơ quan Trung ương Hội ; tỉnh, thành Hội 11 vị (bổ sung cụm thi đua khu vực Sông Hậu). Thống nhất giới thiệu 132 đồng chí tham gia Ban chấp hành, 32 đồng chí tham gia Ban Thường vụ và 04 đồng chí tham gia Thường trực Trung ương Hội, 09 đồng chí tham gia Ban Kiểm tra, và giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Xuân Thu để làm quy trình bầu giữ chức Chủ tịch Trung ương Hội tại Đại hội X.

Trung Nghĩa 

Tin liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *