Hội Chữ thập đỏ Cà Mau: Tổ chức Hội thảo Phast & Chast

31/10/2023 - 05:10

Ngày 24/9, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, thực hiện chiến dịch truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh cá nhân và môi trường, có sự tham gia của cộng đồng và trẻ em Phast & Chast.

Hội thảo, nhằm chia sẻ kết quả thực hiện chiến dịch thay đổi hành vi thông qua quá trình 6 tháng truyền thông sử dụng tài liệu Phast & Chast tại các xã dự án tỉnh Cà Mau; Lắng nghe ý kiến của các truyền thông viên sau khi kết thúc hoạt động, để đúc kết bài học kinh nghiệm từ quá trình thực hiện chiến dịch truyền thông thay đổi hành vi; Thảo luận về định hướng bền vững lâu dài trong lĩnh vực nước sạch, vệ sinh và nâng cao nhận thức sau khi kết thúc dự án.

Bà Hồ Hải Yến, đại diện Hội Chữ thập đỏ Thụy Sĩ tại Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

Những kết quả đạt được trong 6 tháng truyền thông như: Giúp cho cộng đồng và học sinh cải thiện được thói quen vệ sinh, ngăn ngừa bệnh tiêu chảy, khuyến khích cộng đồng tăng cường quản lý các công trình nước sạch và vệ sinh của mình, nâng cao nhận thức cơ bản về Giới trong cộng đồng thông qua các hoạt động nước sạch, vệ sinh, môi trường; Chứng minh mối quan hệ giữa điều kiện vệ sinh và tình trạng sức khoẻ, nâng cao tính tự trọng của bản thân các thành viên trong cộng đồng, tạo sức mạnh cho các cộng đồng để lập kế hoạch cải thiện môi trường sống của họ, cũng như sở hữu và vận hành các công trình nước sạch và vệ sinh của riêng mình, khuyến khích sự tham gia và chia sẻ của cả nam và nữ trong các hoạt động của Phast & Chast, khuyến khích và động viên phụ nữ tham gia và có quyền đưa ra quyết định của bản thân họ trong các hoạt động mang tính cộng đồng, quan tâm đến nhu cầu của cả nam và nữ trong các hoạt động xây dựng cơ bản, những phương pháp áp dụng nhằm đạt được những mục đích trên được gọi là phương pháp có sự “tham gia”; Các phương pháp truyền thông được xây dựng cho công tác lập kế hoạch tại cộng đồng, các thành viên học hỏi lẫn nhau và xây dựng ý thức tôn trọng trước những kiến thức, kỹ năng của người khác,  người dân trong cộng đồng  ngày càng  tự tin và đã cam kết thực hiện, sử dụng và quản lý các công trình nước và vệ sinh môi trường, họ sẽ là những đối tượng hưởng lợi dự án tích cực, huy động tối đa sự sáng tạo của cộng đồng.

Mặc dù vậy, các cộng đồng vẫn thấy còn khó khăn trong việc đánh giá những tiến bộ của họ trên phương diện thay đổi hành vi, thói quen và sự cải thiện về các công trình như nhà tiêu được vệ sinh sạch sẽ, sử dụng có hiệu quả những công trình.

Phùng Như Tân

Tin liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *