CÁC KÊNH BÁO CHÍ, TRUYỀN THÔNG

1.  Tạp chí Nhân đạo:
•    Địa chỉ: 68 Bà Triệu, Hà Nội
•    Điện thoại: 024 39436077
•    E.mail: tapchinhandao@gmail.com
•    Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Trung Nghĩa

2.  Trung tâm Truyền hình Nhân đạo: 
•    Địa chỉ: 68 Bà Triệu, Hà Nội
•    Điện thoại: 024 39445305
•    E.mail: truyenhinhnhandaovtv1@gmail.com
•    Website: https://nhandaovtv.vn/
•    Giám đốc: Ông Phạm Văn Hà

3.  Cổng thông tin điện tử Hội Chữ thập đỏ Việt Nam:
•    Địa chỉ: 82 Nguyễn Du, Hà Nội
•    Điện thoại:02438224030  
•    E.mail: bantruyenthong@redcross.org.vn
•    Website: http://www.redcross.org.vn

4.  Trang Facebook Hội Chữ thập đỏ Việt Nam:
•    Địa chỉ: 82 Nguyễn Du, Hà Nội
•    Điện thoại: 024 38224030
•    E.mail: bantruyenthong@redcross.org.vn
•    Facebook: https://www.facebook.com/redcross.org.vn

5.  Trang Youtube Hội Chữ thập đỏ Việt Nam: 

•    Địa chỉ: 82 Nguyễn Du, Hà Nội
•    Điện thoại: 024 38224030
•    E.mail: bantruyenthong@redcross.org.vn
•    Web: