PHẦN THƯỞNG CAO QUÝ

Huân chương Hồ Chí Minh (1998, 2011)

Huân chương Độc lập Hạng Nhất (1988)

Huân chương Lao động Hạng Nhất (2005)

Huân chương Lao động Hạng Nhì (1971, 2016)