Công bố quyết định về công tác tổ chức, cán bộ Cơ quan Trung ương Hội

31/10/2023 - 05:10

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vừa phê duyệt Đề án “Củng cố, đổi mới cơ cấu tổ chức bộ máy Cơ quan Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. Theo đó một số thay đổi về công tác tổ chức, cán bộ của Cơ quan Trung ương Hội sẽ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2018.

Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu trao quyết định và chúc mừng các cán bộ lãnh đạo vừa được phân công, điều động, bổ nhiệm

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lập mới Ban Đầu tư và Phát triển nguồn lực, hợp nhất Ban Công tác hiến máu với Ban Chăm sóc sức khỏe thành Ban Chăm sóc sức khỏe, đổi tên Ban Đối ngoại và Phát triển thành Ban Hợp tác quốc tế, đổi tên Ban Phòng ngừa và Ứng phó thảm họa thành Ban Quản lý thảm họa và Đổi tên Ban Truyền thông và Phát triển nguồn lực thành Ban Truyền thông và Tình nguyện viên.

Theo đó, Trung ương Hội phân công, điều động, bổ nhiệm một số cán bộ lãnh đạo. Cụ thể, phân công đồng chí Lê Gia Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội, Trưởng Ban Công tác hiến máu giữ chức Trưởng Ban Chăm sóc sức khỏe, kiêm Chánh văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện; Phân công đồng chí Trần Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội, Phó Trưởng Ban điều hành Ban Truyền thông và Phát triển nguồn lực giữ chức Phó Trưởng Ban, phụ trách Ban Truyền thông và Tình nguyện viên; Điều động và phân công đồng chí Lương Thị Hồng Thúy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Đối ngoại và Phát triển giữ chức Phó Trưởng Ban, phụ trách Ban Đầu tư và Phát triển nguồn lực; Giao đồng chí Hà Thị Lan Anh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội, Phó Trưởng Ban Đối ngoại và Phát triển phụ trách Ban Hợp tác quốc tế.

Đồng thời, điều chỉnh, chức năng nhiệm vụ một số Ban: Chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý các chương trình, dự án từ Ban Đối ngoại và Phát triển sang Ban Đầu tư và Phát triển nguồn lực; chuyển chức năng, nhiệm vụ tìm kiếm tin tức thân nhân sang Ban Quản lý thảm họa; Chuyển chức năng, nhiệm vụ về tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ từ Ban Tổ chức sang Ban Truyền thông và Tình nguyện viên; Chuyển chức năng, nhiệm vụ Phát triển nguồn lực từ Ban Truyền thông và Phát triển nguồn lực sang Ban Đầu tư và Phát triển nguồn lực.

Quỳnh Anh. Ảnh: Thanh Quang

Tin liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *