Chương trình đào tạo, bồi dưỡng, kỹ năng chăm sóc người cao tuổi chất lượng Nhật Bản – Đào tạo Kaigo

31/10/2023 - 05:10

Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, có trình độ văn hóa THPT trở lên, có đủ sức khỏe và có nguyện vọng học tập đều có thể tham gia chương trình đào tạo.

Dự kiến khóa đầu tiên bắt đầu khai giảng vào đầu tháng 01/2019 tại Trung tâm Đào tạo cán bộ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chăm sóc người cao tuổi  (Đào tạo Kaigo) được xây dựng theo Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo thường xuyên với mục tiêu Bồi dưỡng hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động nhằm trang bị, nâng cao thêm kiến thức, năng lực thực hiện nghề chăm sóc người cao tuổi; bổ sung kiến thức mới, hoàn chỉnh kỹ năng nghề theo các tiêu chuẩn nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ, công việc.

Theo đó, sẽ có 2 chương trình đào tạo theo cấp độ: (1) Chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản chăm sóc người cao tuổi là chương trình đáp ứng đủ những yêu cầu cơ bản về kiến thức, kỹ năng nhằm đảm bảo cho người học có thể vận dụng, hành nghề tại các cơ sở y tế (có Khoa Lão khoa), Viện dưỡng lão, Trung tâm chăm sóc người cao tuổi….trong nước; (2) Chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nâng cao chăm sóc người cao tuổi (Chương trình đào tạo Kaigo) dành cho người đã tốt nghiệp Chương trình cơ bản – là chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng nghề phù hợp với những đặc thù khác nhau của mỗi nơi làm việc; phù hợp với sử dụng các trang thiết bị hiện đại của nơi làm việc; rèn luyện ý thức, tác phong, thái độ làm việc phù hợp với văn hóa, phong tục tập quán của từng vùng miền đất nước nơi làm việc; phù hợp với pháp luật, các quy định của nước sở tại.

Đây là chương trình đào tạo thường xuyên, với thời gian mỗi khóa học dưới 3 tháng, trong đó thời gian thực hành kỹ năng mỗi khóa học tối thiểu 80% thời lượng toàn khóa. Việc tổ chức đào tạo kiến thức, kỹ năng, rèn luyện tác phong làm việc và thực hành được tổ chức tại Trung tâm Đào tạo cán bộ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Việc thực tập kỹ năng giai đoạn trước mắt được Trung tâm Đào tạo cán bộ tổ chức liên kết với các Viện dưỡng lão, các bệnh viện để đưa học viên đến thực tập. Từ năm 2019, Trung tâm sẽ triển khai xây dựng cơ sở thực tập riêng để quá trình đào tạo được khép kín.

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chăm sóc người cao tuổi có đội ngũ giảng viên là các chuyên gia, giảng viên trong và ngoài nước với mô hình đào tạo tiến tiến với đầy đủ kiến thức, kỹ năng, thực hành, thực tập đạt tiêu chuẩn của Nhật Bản. Chương trình đào tạo này đã được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt.

Đây là mô hình đào tạo tiên tiến, khép kín: Người học được học tập kiến thức, kỹ năng rèn luyện tác phong, kỷ luật làm việc, nề nếp trong sinh hoạt và thực hành ngay trong một cơ sở đào tạo; Là chương trình có tính mở: Các thông tin về nội dung, địa điểm, thời lượng khóa học được công bố rộng rãi đến người học; Là chương trình có tính liên thông: Có sự liên thông logic giữa các mô-đun và liên thông giữa 2 chương trình đào tạo cơ bản và nâng cao; Là chương trình có tính linh hoạt: Người học có thể vừa học vừa đi làm; Là chương trình đào tạo được xây dựng dựa trên khung chương trình đào tạo nhân viên chăm sóc trình độ sơ cấp của Nhật Bản. Chương trình đào tạo gắn với tạo cơ hội việc làm, đào tạo theo yêu cầu của nhà tuyển dụng cụ thể.

Hiền Lê

Tin liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *