Các đại biểu dự Đại hội dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ và viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

31/10/2023 - 05:10

Trước khi dự phiên chính thức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, nhiệm kỳ 2017-2022, sáng 15/8, gần 500 đại biểu dự Đại hội đã tới đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị Chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Đoàn vào đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh do PGS.TS Nguyễn Thị Xuân Thu – Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam dẫn đầu cùng các đồng chí Thường trực, lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Hội và Trưởng đoàn đại biểu 63 tỉnh, thành Hội.

Dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ

Trước anh linh các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, các đại biểu bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. 

Sau Lễ tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ, các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội và các đại biểu dự Đại hội đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đã thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với Bác Hồ – Người sáng lập và làm Chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam suốt 23 năm (1946-1969), ủng hộ và hỗ trợ cho hoạt động của Hội ngày càng phát triển.

Trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng nhân đạo là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, là kim chỉ nam cho mọi suy nghĩ và hành động của Người; được hình thành trên cơ sở thâu thái, kế thừa, phát triển các giá trị tinh hoa của chủ nghĩa nhân đạo, chủ nghĩa nhân văn của dân tộc Việt Nam và nhân loại, được bổ sung và phát triển qua quá trình hoạt động, lãnh đạo cách mạng của Người.

Tư tưởng nhân đạo Hồ Chí Minh gồm hệ thống những quan điểm toàn diện về sự tôn trọng phẩm giá, các quyền cơ bản của con người; về cuộc sống hạnh phúc và sự phát triển toàn diện của nhân cách làm người; về việc tạo cho con người có được điều kiện sống, làm việc, sinh hoạt mang bản chất người. Tư tưởng nhân đạo Hồ Chí Minh còn là sự phản ánh sâu sắc những quan điểm của Người về công tác nhân đạo. Người luôn khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của công tác nhân đạo và coi đây là một trong những nhiệm vụ cấp thiết của cách mạng Việt Nam.

Q.A. Ảnh: Thanh Quang 

Tin liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *