HOTLINE: 024 38224030

Video Tuyên truyền vận động hiến máu nhân đạo

2018_Chung dòng máu Việt

P/s tổng kết 10 năm Phong trào Hiến máu nhân đạo (2008-2017)