HOTLINE: 024 38224030

Video Lĩnh vực khác

2018_Why do you volunteer?

Vì sao bạn tình nguyện tham gia hoạt động nhân đạo?

1981.Những hội viên Chữ thập đỏ

1981.Những hội viên Chữ thập đỏ

Biểu tượng nhân đạo của Phong trào CTĐ và TLLĐ quốc tế

Trailer tuyên truyền về bảo vệ biểu tượng Chữ thập đỏ

2015_Ghi nhanh Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV

Ghi nhanh Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV (28-29/9/2015)

2016_Tư tưởng Hồ Chí Minh với công tác nhân đạo

Tư tưởng Hồ Chí Minh với công tác nhân đạo

2016_"Sức mạnh nhân đạo - Hành trình 70 năm Hội Chữ thập đỏ Việt Nam"

Sức mạnh nhân đạo - Hành trình 70 năm Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

2016_Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2016)

Truyền hình trực tiếp Chương trình "Sáng mãi những tấm lòng nhân đạo" kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Câu chuyện về một ý tưởng

Câu chuyện về một ý tưởng

2018_Trailer Hội trại Tình nguyện viên, thanh niên Chữ thập đỏ toàn quốc lần thứ V

Hội trại Tình nguyện viên, thanh niên Chữ thập đỏ lần thứ V với chủ đề “Tình nguyện viên, thanh niên Chữ thập đỏ - Hành động vì cộng đồng” do Trung ương Hội....