HOTLINE: 024 38224030

Văn bản liên quan

Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
14/2018/TT-BLĐTBXH 26/9/2018 Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Lao động thương binh và xã hội. Tải về
59/2015/QĐ-TTg 19/11/2015 Quyết định về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 -2020. Tải về
/QĐ-LĐTBXH 5/2011 Kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2010 Tải về
18/2014/NĐ-CP 14/03/2014 Nghị định Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản. Tải về
07/2014/TT-BGDĐT 14/03/2014 Thông tư Quy định hoạt động chữ thập đỏ trong trường học. Tải về
04/2014/TT-BYT 06/02/2014 Thông tư Quy định điều kiện hoạt động , thủ tục thành lập cơ sở hiến máu chữ thập đỏ. Tải về
02/2013/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-BYT 09/07/2013 Thông tư liên tịch hướng dẫn quy trình, thủ tục, hồ sơ, mức hỗ trợ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn. Tải về
05/2013/TT-BNV 25/06/2013 Thông tư hướng dẫn thục hiến Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức. Tải về
36/2013/NĐ-CP 22/04/2013 Nghị định về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức. Tải về
30/2012/NĐ-CP 12/04/2012 Nghị định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. Tải về