HOTLINE: 024 38224030

Báo cáo

Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
234/BC-TƯCHTĐ 20/8/2018 Báo cáo kết quả triển khai thí điểm "Tháng Nhân đạo" năm 2018 của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Tải về
290/BC-TƯHCTĐ 18/10/2018 Báo cáo công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ quý III, nhiệm vụ trọng tâm công tác quý IV/2018 Tải về
206/BC-TƯHCTĐ 24/7/2018 Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Trung ương Hội Về “Nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa và ứng phó thảm họa của Hội Chữ thập đỏ V... Tải về
208/BC-TƯHCTĐ 24/7/2018 Báo cáo sơ kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2018 Tải về
79/BC-TƯHCTĐ 13/04/2018 Báo cáo tổng kết Cuộc thi ảnh online Xuân nhân ái 2016 Tải về
10 /BC-TƯHCTĐ 22/01/2016 Báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2015 Tải về
129/BC-TƯHCTĐ 25/05/2018 Báo cáo tổng kết chương trình cứu trợ bão Damrey của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Tải về
128/BC-TƯHCTĐ 24/05/2018 Báo cáo kết quả Phong trào Tết năm 2018 Tải về
10/BC-TƯHCTĐ 17/01/2018 Báo cáo kết quả công tác kiểm tra năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm tra năm 2018 Tải về
92/BC-TƯHCTĐ 27/04/2016 Báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ tháng 3 và 4-2016 Một số công tác trọng tâm tháng 5-2016 Tải về