HOTLINE: 024 38224030

Hòa Bình: Gần 9.500 địa chỉ nhân đạo được trợ giúp trong 10 năm qua

Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" là Cuộc vận động lớn do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động từ năm 2008. Ở tỉnh Hòa Bình sau 10 năm triển khai (2008 - 2018) đã ghi nhận rất nhiều tập thể, cá nhân có tấm lòng nhân ái chia sẻ tinh thần, vật chất, giúp đỡ cho hàng nghìn địa chỉ nhân đạo vơi bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Để triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" một cách toàn diện, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hòa Bình đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Cuộc vận động, xây dựng kế hoạch để triển khai ở 11 huyện, thành phố trong tỉnh với những chỉ tiêu và giải pháp cụ thể, hướng dẫn các huyện, thành Hội phát động trong toàn thể các cấp Hội và tiến hành khảo sát đối tượng có hoàn cảnh khó khăn để lập hồ sơ các địa chỉ cần giúp đỡ. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của Cuộc vận động, qua đó kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng Cuộc vận động.

Sau 10 năm triển khai thực hiện, các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hòa Bình đã khảo sát, lập 14.570 hồ sơ các địa chỉ nhân đạo cần trợ giúp. Những địa chỉ này hầu hết là nạn nhân chất độc da cam, người già cô đơn không nơi nương tựa, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, học sinh nghèo vượt khó,  hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Sam Sung trao quà cho đồng bào xã Tân Minh bị thiệt hại bởi cơn bão số 3

Cùng với các cấp Hội Chữ thập đỏ, toàn tỉnh đã vận động nguồn lực từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trợ giúp gần 9.500 địa chỉ với trên 16.000 lượt người, đạt tổng trị giá 33,5 tỷ đồng. Hình thức trợ giúp chủ yếu là xây dựng, sửa chữa nâng cấp nhà tình thương, nhà Chữ thập đỏ; hỗ trợ vay vốn phát triển chăn nuôi; hỗ trợ trâu, bò giống; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; hỗ trợ bữa ăn miễn phí cho các bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện, thành phố; hỗ trợ hằng tháng bằng tiền mặt, học bổng cho học sinh nghèo vượt khó.

Bên cạnh các hoạt động trợ giúp thường xuyên, các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hòa Bình đã xây dựng nhiều mô hình hoạt động xã hội nhân đạo tiêu biểu như: hỗ trợ nhà Chữ thập đỏ, bếp ăn tình thương, Ngân hàng bò, cấp sổ trợ cấp, cấp gạo, cấp học bổng...

Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" đã đem lại hiệu quả thiết thực giúp đỡ các đối tượng khó khăn vươn lên hòa nhập cộng đồng, góp phần thực hiện an sinh xã hội của địa phương. Đồng thời, thông qua Cuộc vận động, mạng lưới tổ chức của Hội từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được củng cố và kiện toàn; chất lượng tổ chức Hội các cấp được nâng cao, vai trò tham mưu, năng lực vận động quần chúng, vận động nhân đạo của cán bộ các cấp Hội được nâng lên rõ rệt. Cuộc vận động đã góp phần xã hội hóa công tác nhân đạo, kêu gọi sự chung tay giúp sức của toàn xã hội sẻ chia, giúp đỡ những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hòa Bình trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Để tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động trong thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục tập trung một số nhiệm vụ như đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương về ý nghĩa, mục đích của Cuộc vận động; tiếp tục điều tra lập hồ sơ các địa chỉ cần trợ giúp; hỗ trợ các đối tượng khó khăn bằng các hình thức phù hợp như xây dựng nhà Chữ thập đỏ, cấp vốn phát triển chăn nuôi sản xuất, dạy nghề tạo việc làm, tặng sổ tiết kiệm…; tổ chức các hoạt động biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia Cuộc vận động.

Hương Dung (CTV)