HOTLINE: 024 38224030

Hướng dẫn triển khai Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Kỷ Hợi - 2019

Hướng dẫn triển khai Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Kỷ Hợi - 2019

Kế hoạch triển khai Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Kỷ Hợi - 2019

Kế hoạch triển khai Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Kỷ Hợi - 2019

THÔNG CÁO BÁO CHÍ Hội nghị tổng kết Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” giai đoạn 2009 - 2018

THÔNG CÁO BÁO CHÍ Hội nghị tổng kết Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” giai đoạn 2009 - 2018

Kết quả thực hiện 10 năm Phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc màu da cam" , giai đoạn 2008 -2018

Kết quả thực hiện 10 năm Phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc màu da cam" , giai đoạn 2008 -2018

Phát biểu của lãnh đạo Đảng , Nhà nước tại Hội nghị Tổng kết Phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" Giai đoạn 2009 - 2018

Phát biểu của lãnh đạo Đảng , Nhà nước tại Hội nghị Tổng kết Phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" Giai đoạn 2009 - 2018

Báo cáo Tổng kết 10 năm triển khai Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” giai đoạn 2009 - 2018

Báo cáo Tổng kết 10 năm triển khai Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” giai đoạn 2009 - 2018

Lâm Đồng: Phát động “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” – Xuân Kỷ Hợi 2019

Ngày 21/11/2018, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Lâm Đồng tổ chức kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 – 23/11/2018) và phát động “T...

Đồng Tháp triển khai Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” – Xuân Kỷ Hợi 2019

Nhằm hỗ trợ người nghèo và nạn nhân chất độc da cam đón Tết Kỷ Hợi 2019, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Tháp đã triển khai Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn n...