HOTLINE: 024 38224030

Hà Nam tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”

Chiều 3/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn vớ...

Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" và các mô hình công tác xã hội nhân đạo , giai đoạn 2008 - 2018

Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" và các mô hình công tác xã hội nhâ...

Báo cáo Tổng kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” giai đoạn 2008 - 2013

Báo cáo Tổng kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” giai đoạn 2008 - 2013

Hướng dẫn Thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” - năm 2009

Hướng dẫn Thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” - năm 2009

Hướng dẫn một số nội dung thực hiện năm thứ 2 cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” - năm 2008

Hướng dẫn một số nội dung thực hiện năm thứ 2 cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” - năm 2008

Kết quả 1 năm thực hiện Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" năm 2008 - 2009

Kết quả 1 năm thực hiện Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" năm 2008 - 2009

Báo cáo Sơ kết một năm thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” năm 2008 - 2009

Báo Cáo Sơ kết một năm thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” năm 2008 - 2009

Kế hoạch Tổ chức cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" năm 2008

Kế hoạch Tổ chức cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" năm 2008

Mẫu 8. Danh sách địa chỉ nhân đạo cấp tỉnh thành

Mẫu 8. Danh sách địa chỉ nhân đạo cấp tỉnh thành

Mẫu 7. Tổng hợp kết quả hàng năm của Tỉnh, thành

Mẫu 7. Tổng hợp kết quả hàng năm của Tỉnh, thành